Nieuws najaar 2009

 

Voorwoord van Jan Erik Barendsen
Infozuilen populair
Sfeervolle banketbakkerij uit 1920 gereed
Ambitieuze plannen BakkerijWiki
Sint Maarten

 

 

**********
Beste Vrienden,

Nederlands Bakkerijmuseum | Oktober 2009

 

Wij hebben een fantastisch jaar achter de rug. Onze bezoekersaantallen stegen van 38.894 naar 42.478. Steeds meer gezinnen met kinderen weten ons museum te vinden. Er zijn voor hen dan ook volop mogelijkheden voor een leuk en interessant museumbezoek.
Voorbeelden hiervan zijn de speurtocht, de Meelbox, de digitale quiz in de computerkelder en natuurlijk alle activiteiten. In de schoolvakanties kan elk kind dat ons museum bezoekt, zelf een bakproduct maken.

 

Ook 2009 is voortvarend begonnen. De crisis heeft nog geen invloed op de bezoekersaantallen, wel op de inkomsten. De omzet in de winkel begint nu toch wel een daling te laten zien. Al met al nog niet verontrustend.

 

Hieronder kunt u lezen dat wij weer met een aantal projecten bezig zijn of deze aan het afronden zijn. Met name de herinrichting van de banketzolder heeft veel aandacht gekost, maar is beslist de moeite waard om opnieuw te bezoeken. Binnenkort wordt de tentoonstellingszolder ingericht met de kersttentoonstelling 'De Glazen Krakeling'. Ook wordt momenteel subsidie aangevraagd bij Senter Novem voor het digitaliseren en toegankelijk maken van delen van ons kenniscentrum. Een start hiervan ziet u al op de banketzolder met de informatiezuilen.

 

Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u in het najaar nog eens in ons mooie en waardevolle museum te mogen begroeten.

 

Jan-Erik Barendsen
Directeur


 

naar boven
 

**********
Infozuilen populair!

Nederlands Bakkerijmuseum | Oktober 2009

 

De vier infozuilen die recentelijk zijn geplaatst op de banketafdeling, blijken een prima aanschaf te zijn. De werkstations met spelletjes en visuele informatie over alle lekkernijen die de banketwereld kent, zijn razend populair bij de jeugd en bij volwassenen.

 

Het multimediaproject werd bekostigd door diverse fondsen en overheden en uitgevoerd door het buro Extravert. Het doel van het project, om de aansluiting met de jeugd te bevorderen, is inmiddels in ruime mate bereikt. De werkstations bevatten een uitgebreide en aantrekkelijk vormgegeven encyclopedie over banket.

Oud bakker en voormalig voorzitter van de NBOV, Cees Kiebêrt, vertelt in een interview over zijn herinneringen aan de banketbakkerij van zijn vader. Tot slot zijn er aantrekkelijke spelletjes toegevoegd voor de leeftijdscategorieën 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar.

 

naar boven
 

**********
Sfeervolle banketbakkerij uit 1920 gereed

Nederlands Bakkerijmuseum | Oktober 2009

 

De ene bakker schuift net een plaat met koekjes de oven in terwijl de andere bakker bezig is met het maken van marsepeinen roosjes voor een bruidstaart. In de hoek staat een bakkersknechtje ietwat verongelijkt boterkrakelingen te maken. De drie poppen staan te midden van een nieuw, vrijwel authentiek interieur van een banketbakkerijbakkerij anno 1920.

 

Het banketbakkerijtje is voortaan de spil op de banketafdeling in Het Backhuys. Conservator Fred Voskuil heeft er lang en hard aan gewerkt, samen met Siebe Hoekstra en Steven Leijgraaff van de technische dienst en met adviezen van de Historische Commissie. Bakker Wim Wittenberg tekende voor de fantastische taarten in de étalages, ook geheel vervaardigd volgens de stijl van de jaren ’20.

 

De banketbakkerij geeft de sfeer weer van een periode waarin het ambachtelijke karakter van de banketwereld nog volop aanwezig was terwijl - waar nodig en mogelijk - gebruik werd gemaakt van de toenemende mechanisatie. Voor het samenstellen van de expositie kon geput worden uit de ruime collectie van de voormalige Stichting Banketbakkersmuseum, in langdurig bruikleen bij ‘Het Warme Land’.

 

naar boven
 

**********
Ambitieuze plannen voor BakkerijWiki

Nederlands Bakkerijmuseum | Oktober 2009

 

Het bestuur van het museum heeft zeer ambitieuze plannen ontwikkeld voor de opbouw van een BakkerijWiki. Voor de realisatie van deze bakkerij – encyclopedie op het web is recentelijk een projectplan annex subsidieverzoek ingediend bij Senter Novem.
Met het geld wil het museum allereerst de kennis uit de mediatheek digitaliseren en vervolgens toegankelijk maken voor het algemene publiek en voor de bakkerijbranche. Het project zal circa 2 jaar in beslag nemen.

 

Het plan komt voort uit het informatiebeleid van het museum. Hierin wordt gesteld dat het museum het als haar taak beschouwd om het cultuur- historische erfgoed dat in haar bezit is in de vorm van documenten en objecten, uit te dragen.

 

Een concept á la Wikipedia op het gebied van de historie van brood en banket moet hierin een cruciale rol gaan spelen. In het projectplan worden in eerste instantie 3 thema’s uitgewerkt:

  • De cyclus van het koren
  • De cyclus van het jaar
  • De cyclus van het leven

Door de keuze van een wikipedia-opzet kunnen ook oud-ambachtelijke bakkers en –producenten hun kennis op het web beschikbaar stellen om te voorkomen dat dit gaandeweg verloren gaat.

 

Als bronnen worden onder gebruikt het archief van D.J. van der Ven, de bakkerijboekjes van Zeelandia, de kalenders van Noury & van de Lande, het boek 'Brood- en gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore' van J.H. Nannings. Maar ook de geschriften van vermaarde onderzoekers als mevrouw dr. C.v.d. Graftdr. Max Höfler worden gebruikt evenals bijvoorbeeld het receptenarchief van het museum en de collectie van circa 10.000 menukaarten.
 

Het museum hoopt nog dit jaar uitsluitsel te krijgen over een eventuele toekenning van de subsidie.

 

naar boven
 

**********
Verhaaltje over Sint Maarten

Nederlands Bakkerijmuseum | Oktober 2009

 

Sint Maarten was in het verleden de dag van het grote oogstfeest en viel in de Slachttijd. Zo werd het ook de eerste smuldag van de Joelperiode. In Vlaanderen sprak men dan ook:

 

Op Sint–Martijn
Slacht de boer zijn zwijn

 

In de Kempen schooiden de jongens appels, kastanjes en vooral ook hout voor het Sint Maartensvuur.

Het feest werd in de 13e eeuw Schuddekorfsdag genoemd. Een mand of korf met appels, kastanjes, noten, mispels, enzovoort werd boven het vuur leeggeschud of te grabbel gegooid voor de jeugd.

 

naar boven


**********