Nieuws zomer 2010

 

Voorwoord van Jan Erik Barendsen | Ambitieus: Demonstratiebakkerij | Arrangementen lopen storm | Project digitalisering van start | Marketingbeleid onder de loupe | Ambassadeurs in het zonnetje |


en verder:
HISTORIE: Lakstempel met bakkersmotief
HISTORIE: 'Zeumeren'
SPREEKWOORD: Wanneer de brouwer binnen is,

 

**********
Beste Vrienden,

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Terwijl ik dit schrijf hebben wij de meivakantie achter ons gelaten. Het was koud en guur en daardoor dus fantastisch museumweer. Wij hebben het dan ook gemerkt. Twee weken lang gemiddeld 350 tot 400 bezoekers per dag!
De formule om ons in de schoolvakanties te richten op kinderen werkt. Steeds meer gezinnen weten ons te vinden. Het Nederlands BakkerijMuseum staat dan ook garant voor een plezierig, informatief, educatief en betaalbaar uitstapje naar Hattem.

 

Wij maken ons nu op voor de lange vakantie periode in de zomer. Ondertussen hebben wij niet stilgezeten. Het project 'Een digitale rondgang door de cultuurhistorie van de bakkerij' is gestart. In deze nieuwsbrief meer informatie over de 'Demonstratiebakkerij', weer een nieuw project waarvan wij hopen en verwachten nog voor de zomer de financiering rond te krijgen.

 

Op de zolder van het pand zijn een tweetal prachtige gevels getimmerd waar straks een speculaas bakkerijtje gehuisvest wordt en waar de onderwerpen beschuit, koek en roggebrood een definitieve plaats krijgen.

 

In het najaar zal dit geopend worden met hieraan gekoppeld vele activiteiten. Ik wens u een fijne zomervakantie toe en indien u tijd kunt vinden, u bent van harte welkom!

 

Jan-Erik Barendsen
Directeur


naar boven


**********
Ambitieus plan voor bouw moderne Demonstratiebakkerij

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Bestuur en directie van het museum hebben een ambitieus plan opgestart op een moderne Demonstratiebakkerij te bouwen om naast alle historie ook een beeld te geven van de hedendaagse bakkerij. Zowel het museum als ook het onderwijs, de branche en thuisbakkers kunnen profiteren van de nieuwe opzet.

 

De bezoekersaantallen van het museum tonen de laatste jaren een indrukwekkende stijging wat vooral te danken is aan de vele activiteiten voor de jeugd.

 

Uit reacties van jonge en oude bezoekers komt echter ook voortdurend de vraag hoe de huidige bakkerij fungeert.

Deze behoefte kan worden ingevuld door het creëren van een hedendaagse demonstratiebakkerij, waar men de gelegenheid krijgt om historische recepten uit te proberen of innovatieve ideeën uit te werken, indien nodig met vaktechnische ondersteuning vanuit het museum.

 

Drostepand

Een ideale locatie hiervoor is de ruimte op de begane grond van het 'Droste' Pand. Deze ruimte (nu nog in gebruik als depot) is 50 m2 groot en kan bereikbaar worden gemaakt door een doorbraak vanuit de deel van het 'Backhuys'. Hierin kan een klein bakkerijtje worden ingericht met voldoende ruimte voor apparatuur en werkbanken. Kleine groepen kunnen hier werken.
Het meubilair van de aanliggende ontvangstruimte wordt dan vervangen door multifunctionele tafels waar (grotere) groepen zowel koffie kunnen drinken, als kunnen werken.

 

Educatie en opleiding

De demonstratiebakkerij heeft een meervoudig doel:

  • De mogelijkheid bieden aan (leerling)bakkers om kennis op te doen door het testen van historische recepten.
  • De mogelijkheid bieden aan (leerling)bakkers en amateurs om, indien nodig onder vakkundige leiding, te werken aan innovatieve en soms experimentele productideeën en -concepten.
  • De mogelijkheid bieden aan (leerling)bakkers en amateurs om deel te nemen aan workshops.
  • Bezoekers laten zien hoe er momenteel in een hedendaagse bakkerij wordt gewerkt.
  • Historische (streek)producten bakken die vervolgens in de museumwinkel kunnen worden verkocht, dit om als museum zoveel mogelijk selfsupporting te kunnen werken.

 

Verbouwing en inrichting

Aan Architectenbureau Karssing in Hattem is inmiddels de opdracht gegeven om een bestek te maken voor de verbouwing van de daartoe bestemde ruimte. Op basis van dit bestek hebben twee aannemers een offerte ingediend.
Voor de inrichting wordt gebruik gemaakt van de kennis van de heer M. van Strien in samenwerking met de heer P. Roling van Tenba Bakkerijadvies.

 

naar boven


**********
Arrangementen basisonderwijs lopen STORM

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Al enige tijd werkt het Nederlands Bakkerij Museum samen met de stichting KIKC: Kei in Kunst en Cultuur.


KIKC werd enige jaren geleden opgericht door de gemeenten Hattem, Heerde en Epe om het culturele aanbod richting basisonderwijs te stroomlijnen en te bevorderen. In het najaar krijgt deze samenwerking verder vorm door de opzet van een Speculaasarrangement.

 

Kinderboekenweek 2009

In 2009 werd het thema ‘Eten en snoepen’ van de Kinderboekenweek op ludieke wijze verbeeld voor de groepen 1 tot en met 8. Daarbij maakten de kinderen kennis met het vak van de ambachtelijke bakker, leerden ze zelf koekjes maken en konden ze hun kennis testen in de computerkelder.

 

Palmpasen 2010

In het voorjaar werd een uitermate geslaagd Palmpaasarrangement aangeboden waaraan maar liefst 840 leerlingen meededen. Kinderen maakten in de aanloop naar Palmpasen o.l.v. de bakker een Palmpasenhaan of -zwaan.

 

Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de symboliek van het haantje of het zwaantje van brooddeeg. Het programma was geschikt voor de leerlingen van zowel de onder- als de midden- en bovenbouw en werd -waar nodig- aangepast aan de verschillende leeftijden. Voor het christelijk onderwijs werd het accent van het programma desgewenst extra gericht op de christelijke cq. Bijbelse symboliek.

 

Komend arrangement: Speculaaspop

In de novembermaand staat de geschiedenis van speculaas als oer-Hollands banket centraal. De leerlingen maken kennis met de Germanen en de Romeinen, reizen met de VOC naar verre landen op zoek naar specerijen en horen over de 19e eeuwse folklore van het koekvergulden. De kinderen maken daarna allemaal een eigen speculaaspop die vervolgens wordt versierd. Het Speculaasarrangement wordt aan docenten aangeboden op de website van de stichting KIKC.

 

naar boven

 

**********
Digitaliseringsproject VAN START

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Scannen van folkloredocumenten
in Groninger Archieven 

 

In de voorgaande editie van de nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid kunnen informeren over het project ‘Digitale rondgang door de bakkerij – De cycli van het mensenleven, de jaargetijden, het graan ontsloten voor een breed publiek’. Nadat overheidsinstantie Senter Novem hiervoor een deel van de benodigde gelden had toegekend heeft nu ook het Productschap voor Akkerbouw (via de Commissie Brood en Banket) haar medewerking toegezegd en de resterende financiën beschikbaar gesteld. Daarmee is het project nu officieel van start gegaan. We werken gestaag verder aan het ontsluiten van het archief, o.a. middels een Bakkerijwiki en diverse sociale media.

 

Groninger Archieven

Inmiddels is een groot deel van het folklore-archief van het museum naar de Groninger Archieven overgebracht. Daar worden deze weken c.q. maanden de documenten en boeken gescand en gereed gemaakt voor verdere verwerking. Het gaat hierbij om tienduizenden pagina’s die straks worden verwerkt in korte, overzichtelijke artikelen.

 

naar boven


**********
Marketingbeleid onder de loupe

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

De gezamenlijke Hattemse musea - verenigd in de 'Stichting Museum Activiteiten Hattem' - hebben het Zwols Buro voor Marketing gevraagd een PR-, annex marketingonderzoek op te starten naar hun activiteiten. Het verzoek komt voort uit een behoefte aan het structureren van de gezamenlijke PR-middelen.

 

Het Zwolse Buro heeft zich met verve gestort op het onderzoek. Beide partijen zien namelijk mogelijkheden om de verblijfsduur van toeristen in de omgeving Hattem – Zwolle in de nabije toekomst te verlengen. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de drie musea hun reguliere doelgroepen nog beter kunnen benaderen. Ook de museale websites worden hierin meegenomen, inclusief het bezoekersgedrag. Dit moet leiden tot aanbevelingen voor verbeteringen. Tot slot dient in beeld te worden gebracht waar de musea zinvol kunnen adverteren.

 

De gemeente Hattem heeft een deel van haar toeristische budget voor het onderzoek beschikbaar gesteld vanwege de gedeelde voordelen. Ook is het de bedoeling dat Hattem en de musea soortgelijke contacten gaan op, c.q. uitbouwen met de VVV in Apeldoorn en het Veluws Buro voor Toerisme.


naar boven


**********
Onze ambassadeurs

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Nostalgie, beleving en toegankelijkheid gaan hand in hand in het Nederlands Bakkerij Museum. Dit museum is als geen ander in staat haar taak tot behoud en beheer van het culturele erfgoed van de brood-, banket- en zoetwarenbranche te combineren met levendige presentaties voor jong en oud.

 

Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs en Ambassadeurs. Laatstgenoemde categorie zetten we graag nog eens extra in het zonnetje.

 

Platina Ambassadeurs

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij - www.nedverbak.nl
Droste - www.droste.nl
Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf - www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl

 

Gouden Ambassadeurs

Koopmans Meel - www.koopmansmeel.nl
N.B.O.V. / Ondernemersvereniging - www.nbov.nl
Nebafa / Bakkerij Machine Fabrikanten - www.nebafa.nl
Sonbross / Grondstoffen - www.sonneveld.com
Zeelandia / Grondstoffen - www.zeelandia.nl

 

Zilveren Ambassadeurs

AB Mauri / Gist - www.abmauri.nl
Damco / Grondstoffen - www.damco.nl
Genootschap voor de Bakkerij - www.genootschapvoordebakkerij.nl
Van der Pol / Grondstoffen - www.vdpol.nl
Smilde Bakery - www.smildebakery.com

 

Bronzen Ambassadeurs

Esbaco / Grondstoffen - www.esbaco.nl
GB Plange / Grondstoffen - www.gb-plange.com
Kaak Nederland / Machines-Materialen - www.kaakgroep.nl
Ruitenberg / Grondstoffen - www.ruitenberg.nl
Unifine Food & Bake Ingredients - www.unifine-fbi.nl

 

Tinnen Ambassadeurs

Bakkerij Rodenrijs Brood / Banketbakkerij Oonk - www.oonk.nl
Banketbakkerij Nijstad - www.nijstadbanket.com
Diastische Produkten - www.diasta.com
Brood / Banketbakkerij Prins BV - www.prinsbanket.nl
Vamo / Grondstoffen - www.vamo.nl
Vipam / Grondstoffen - www.vipam.nl

 

naar boven


**********
HISTORIE: Lakstempel met bakkersmotief

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

In de rijk gesorteerde schatkamer van het museum bevindt zich een lakstempel met daarop de afbeelding van een krakeling, al eeuwenlang HET symbool van het ambachtelijke bakkersgilde.

 

 

In dit geval is de krakeling opgenomen in het familiewapen van bakkersfamilie Nieuwenkamp. Het geheel is uitgevoerd in de Empirestijl in de periode tussen 1780 en 1810.
De krakeling werd in dit geval als motief gekozen vanwege haar meerdere symbolische betekenissen. Als eeuwigheidsymbool werd de krakeling namelijk, met name in het noorden van ons land, gebruikt bij begrafenissen in de vorm van ongezoete soeskrakelingen.

Daarnaast speelde de krakeling een belangrijke rol bij een huwelijk, ook weer als blijk van eeuwigdurende liefde.

 

naar boven


**********
HISTORIE: 'Zeumeren' in het Limburgse Sevenum

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Wie zomer zegt, zegt ook oogsten. Nationaal en internationaal bestaan en bestonden tal van oogstfeesten en even zoveel soorten oogstbrood.


 

LINKS: Op een praalwagen in de optocht voor de oogst stalden de bakkers van Sevenum broden uit, gemaakt van de nieuwe oogst. RECHTS: In de eerste helft van de vorige eeuw bakte men in het Limburgse Sevenum grote ronde broden met in het midden een kolossale appel, het zogenaame ‘zeumerwekske’. Dit was ook het feestbrood op het oogstfestijn van maaierszondag, de eerste zondag na 25 juli (Sint Jacob). Er werden jaarlijks zo’n 50.000 exemplaren van dit brood gebakken in de vele veldovens!

 

In het Limburgse Sevenum bestond tot midden vorige eeuw een uniek folkloristisch gebruik, het zogenoemde 'zeumeren'.
Kinderen verzamelden voor en na schooltijd aren op de stoppelvelden. Wie de meeste aren had verzameld, kreeg van zijn of haar ouders het grootste ‘zeumerwekske’. Dit was een gigantisch groot brood, formaat wieldop, met in het centrum een appel, ook wel de Sint Jacobsappel genoemd.

 

Op Sint Jacob - 25 juli - begon traditiegetrouw het oogstfeest. Dergelijke gebruiken kwam men ook in andere delen van ons land tegen. In Brabant sprak met 'aoksten', in de Gelderse Achterhoek heette dit gebruik 'pungelen'.

 

naar boven


**********
SPREEKWOORD

Nederlands Bakkerijmuseum | Juni 2010

 

Wanneer de brouwer binnen is, moet geen bakker komen.

Oftewel: Wanneer men veel drinkt, moet men niet ook nog eens veel eten.


naar boven